De Puupe

Zoet water op
Schouwen Duiveland

Ons doel is dat alle agrariërs op het eiland de beschikking krijgen over zoet water, zodat zij een rendabel agrarisch bedrijf kunnen runnen.

Over De Puupe

Voor het telen van land- en tuinbouwgewassen is het essentieel om in langdurig droge periodes te beschikken over zoet water. Helaas bestaan de natuurlijke watergangen in Schouwen-Duiveland vooral uit zout water waar niet mee beregend kan worden. Wij willen zoet water op Schouwen-Duiveland mogelijk maken door het aanleggen van een ringleiding (‘De Puupe’ in Zeeuws dialect), die zoet water aanvoert vanuit het Schelde-Rijnkanaal. Ons doel is dat alle agrariërs op Schouwen-Duiveland de beschikking krijgen over zoet water, zodat zij een rendabel agrarisch bedrijf kunnen runnen.

0

Kilometer
pijpleiding

0

Aftappunten

0

Deelnemende agrariërs

10000

Hectare
cultuurgrond

Ons plan

Wat wij willen bereiken

De ringleiding zal zoet water aanvoeren vanuit het Schelde-Rijnkanaal en verdeelt het water naar de agrariërs (akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt en veehouderij). In overleg met hen zullen er op strategische plekken aftappunten worden geplaatst zodat iedereen over dezelfde kwaliteit en de juiste hoeveelheid water kan beschikken. 

Meer informatie

Bekijk de informatiefilm

Sponsoren

Onze dank

Ons project zou nooit kunnen bestaan als wij niet hadden kunnen rekenen op de steun van onze sponsors. De volgende bedrijven willen wij bedanken voor hun bijdrage:

Vragen of ideeën?

Neem contact met ons op