Aanleg

Wij willen zoet water op Schouwen-Duiveland mogelijk maken door het aanleggen van een ringleiding die zoet water aanvoert vanuit het Schelde-Rijnkanaal. Het water wordt verdeeld naar de agrariërs. In overleg met hen zullen er op strategische plekken aftappunten worden geplaatst zodat iedereen over dezelfde kwaliteit en de juiste hoeveelheid water kan beschikken. 

Er komt over het gehele eiland een ringleiding met vertakkingen richting de verschillende percelen. Het is de bedoeling dat agrariërs uit alle sectoren hier gebruik van kunnen maken: akkerbouw, glastuinbouw, fruitteelt en de veehouderij. Vanzelfsprekend hebben deze sectoren allemaal verschillende behoeftes. Hier wordt rekening mee gehouden bij het bepalen van de exacte locatie van de ringleiding. De locaties van de aftappunten worden in overleg met de agrariërs bepaald. De schatting is dat er in totaal zo’n 140 km aan ringleiding komt te liggen met 340 aftappunten.

Het aanleggen van de leiding gebeurt zoveel mogelijk sleufloos. Hierdoor is er geen verlies aan grond en blijft de biodiversiteit intact. De werkzaamheden zullen uiteraard in overleg met de deelnemer worden uitgevoerd en zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in periodes waarin er geen gewas op het perceel staat.  

Agrariërs kunnen via een abonnement in combinatie met een vast bedrag per m3 gebruikmaken van het systeem. Op het aftappunt sluiten zij hun beregeningsinstallatie aan en middels een persoonlijke code wordt hun gebruik geregistreerd en naderhand afgerekend.