Beslissing doorgang plan

Kwartaal 1/2:
– Plan wordt gepresenteerd aan de agrariërs, zij geven aan voldoende vertrouwen te hebben in het plan en geven goedkeuring voor de volgende stap
– Zoeken naar financieringsmogelijkheden voor het plan
– Afspraken maken met de agrarische sector over de invulling van het plan
– Een stappenplan maken voor de komende maanden. Er dient o.a. gestart te worden met engineering van het tracé, aanvragen van de benodigde vergunningen, (grond) onderzoeken dienen in kaart te worden gebracht.