Beslissing doorgang plan

Kwartaal 1/2:

– Plan wordt op 11 maart 2021 gepresenteerd aan de agrariërs op een informatieavond van ASD (Agrarisch Schouwen Duiveland). Agrariërs geven aan vertrouwen te hebben in het plan, zie bijlage.
– Gesprekken met Provincie Zeeland
Informatiefilm gemaakt
– Discussie met Witteveen en Bos en provincie over de kosten van plan De Puupe
– Gesprekken met Tennet over combinatiemogelijkheden zoetwateraanvoer met aanleg 150 KV kabel
– De gesprekken zijn weer gestaakt omdat er voor een ander tracé voor de 150 KV is gekozen