Start uitvoering

Kwartaal 3/4:
– Discussie over aanleg verschuift naar politiek
– In Zeeuws Deltaplan Zoet Water, opgesteld door de Provincie Zeeland, staat dat externe aanvoer vooralsnog niet in de plannen voorkomt, het is te duur
– Na de discussie over de hoogte van de kosten was dit te verwachten
– Op 16 september spreekt Wim in ’t Veld provinciale statenleden toe
– Op 17 december wordt de mogelijkheid voor externe aanvoer in Zeeuws Deltaplan Zoet Water toch opengehouden
– Stichting De Puupe en Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) besluiten volledig samen op te trekken