Over ons

Het initiatief voor zoet water op Schouwen-Duiveland is ontstaan bij Wim in ’t Veld, Leon de Graaf en Florus van der Paauw. Zij zijn zowel zakelijk als privé erg begaan met de agrarische sector en vonden het tijd voor deze belangrijke verandering op het eiland Schouwen-Duiveland. Samen richtten zij Stichting De Puupe op, waarvan zij ook in het bestuur zitten. Naast Wim, Leon en Florus, nemen ook Leonard den Hartog en Dirk van Noord zitting in het bestuur. 

DSC01564

Voorzitter

Wim in 't Veld

T: 06 – 53 54 24 00 
E: wim@depuupe.nl

“Ik ben geboren en getogen in de Biesbosch, maar woon en werk inmiddels al sinds 1985 op het prachtige eiland Schouwen-Duiveland. De afgelopen jaren heb ik diverse adviesfuncties in de agrarische sector bekleed. In 1987 ben ik ook al betrokken geweest bij plannen voor zoet water op Schouwen-Duiveland. Ik ken het gebied en de zoet water problematiek daarom heel goed.

Als agrarisch adviseur weet ik als geen ander wat nodig is om gewassen goed te laten groeien en ik vind het heel belangrijk dat de Nederlandse agrarische sector een gezonde toekomst heeft. Juist daarom zet ik mij in voor zoet water op ons eiland. Ik wil dat de agrariërs op Schouwen-Duiveland in de toekomst een gezond en rendabel akkerbouwbedrijf kunnen runnen en daar zet ik mij vol enthousiasme voor in.”

“Mijn naam is Leon de Graaf, woonachtig in Ouddorp, oprichter en eigenaar van Trident Group en ben gevraagd het technische deel van “De Puupe” voor mijn rekening te nemen.
Ik heb ruim 30 jaar ervaring in infra technische werken en leidingbouw in het bijzonder. Ik ben in 1985 onderaan de ladder begonnen en heb mij in de loop der jaren opgewerkt waarna ik in 2007 zelfstandig ondernemer ben geworden. Ik ben in de afgelopen jaren werkzaam geweest bij grote multinationals en zodoende bij alle bedrijven kennis opgepikt.

Het zoetwater probleem op Schouwen-Duiveland is mij goed bekend, ook omdat op Goeree-Overflakkee de afgelopen 10-15 jaar veel werk verzet is om ervoor te zorgen dat de agrarische sector zoet water uit de sloten kan trekken. Echter wordt dit in warme periodes helaas alsnog aan banden gelegd.

De uitwerking en aanleg van de ringleiding is mij op het lijf geschreven en ik vind het een grote uitdaging om dit project binnen een aantal jaar te kunnen realiseren. Aan mijn enthousiasme en toewijding zal het niet liggen, we moeten het gewoon doen!”

Leon 2

Secretaris

Leon de Graaf

T: 06 – 21 84 52 47
E: leon@depuupe.nl

2013-01-28 SGP Fractieleden SD studiofoto's-11

Penningmeester

Florus van der Paauw

T: 06 – 53 34 50 12
E: florus@depuupe.nl

“Ik ben geboren in Snelrewaard, onder de rook van Montfoort, als zoon van een veehouder. In 1991 ben ik op Schouwen-Duiveland komen wonen en ben ik een transportbedrijf begonnen om agrarische producten te vervoeren. Al snel zijn we gespecialiseerd in organische bodemverbeteraars zoals compost.

Na jaren politiek met zoet water bezig te zijn geweest, ben ik door een bezoek van een tweede kamerlid aan Schouwen-Duiveland, waar hij veel verschillende verhalen van het waterschap, de provincie en de gemeente hoorde, tot de conclusie gekomen dat het anders moet. We moeten samen met een breed gedragen en uitgewerkt plan komen dat haalbaar en  betaalbaar is.

De urgentie van zoet water op Schouwen-Duiveland is bij iedereen nu wel bekend. Zoet water is van levensbelang voor onze agrarisch sector op Schouwen-Duiveland. Daar moeten we samen de schouders onder zetten: zoet water gewoon doen!”

“In 2017 zijn wij vanuit Zeewolde, waar we ook een akkerbouwbedrijf runden, naar Kerkwerve verhuisd. We hebben hier een akkerbouwbedrijf van ca. 70 hectare en telen aardappelen, suikerbieten, zaaiuien, graszaad en granen.

Wij wisten dat zoet water een uitdaging is op Schouwen Duiveland. Zonder zoet water zullen sommige teelten, zoals uien, gewoon wegvallen. Ook het opstarten van nieuwe teelten met meer rendement is moeilijk zonder zoet water. Echter door gebruik te maken van druppelslangen is er met een beperkte hoeveelheid zoet water veel mogelijk. Wat anders overblijft is een gebied met vooral maaigewassen. Dan gaat wel de spirit een beetje uit het gebied. Om een levendig akkerbouwgebied te houden, heb je gewoon zoet water nodig. Dat is ook de reden dat ik zitting heb genomen in de klankbordgroep van Stichting De Puupe. Een ringleiding in het gebied is technisch goed te realiseren en de kwaliteit van het water is gegarandeerd goed. Zeker naar de toekomst toe is efficiënt watergebruik in onze sector heel belangrijk.

In de klankbordgroep breng ik mijn technische kennis in, zoals de ervaring die ik opgedaan heb met druppelirrigatie. Ik kijk met boerenverstand naar de praktische kant van het plan en help mee andere stakeholders te overtuigen van de nut en noodzaak van zoet water in ons gebied. Voor een duurzame en rendabele akkerbouwteelt is zoet water echt een must en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

DSC01587

Lid klankbordgroep

Leonard den Hartog

Akkerbouwer in Kerkwerve

Dick van Noord

Lid klankbordgroep

Dick van Noord

Glastuinder in Sirjansland

“Sinds 1991 heb ik een trostomatenkwekerij in Sirjansland. Om ons gewas te kunnen telen is zoet water essentieel. Daarvoor gebruiken we regenwaterbassins, maar in de zomermaanden komen we water tekort. Dat vullen we aan met leidingwater. Als we water via een ringleiding uit het Schelde-Rijnkanaal krijgen zal dat veel voordelen hebben, zoals een betere beschikbaarheid en kwaliteit. De kwaliteit van het water komt dan namelijk dichter in de buurt bij dat van regenwater en heeft daarom minder behandelingen nodig.  

Zoet water via De Puupe zou een positieve boost geven aan alle agrarische ondernemers op het eiland en indirect ook aan de toeleveranciers. Het biedt veel mogelijkheden, vooral voor de jonge generatie agrariërs. Door het aanleggen van de ringleiding bieden we hen de mogelijkheid om ook in de toekomst in het gebied een boterham te verdienen.

In mijn rol als lid van de klankbordgroep kijk ik dan ook vooral vanuit ondernemersperspectief naar de plannen. Ik haal meningen op bij andere ondernemers in het gebied en breng dat in bij de vergaderingen van de stichting. Ik ben positief gestemd en hoop dat de rest van de ondernemers dat ook is, zodat we hierin samen kunnen optrekken.”