Overzichts
kaart

De schatting is dat er in totaal zo’n 140 km aan ringleiding komt te liggen met 340 aftappunten. De locaties van de aftappunten worden in overleg met de gebruikers bepaald. Op de kaart ziet u waar de leiding ongeveer komt te lopen. 

Op onderstaande kaart ziet u hoe de ringleiding ongeveer gaat lopen en waar de pomp- en afsluiterlocaties komen. De locaties van de aftappunten worden in overleg met de gebruikers bepaald. 

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij het aanleggen van de leiding zijn:

  • Het eiland wordt opgedeeld in vlakken zodat ieder perceel binnen redelijke afstand zoet water tot zijn beschikking heeft. Uiteraard zullen er altijd compromissen moeten worden gesloten, daarom bepalen we in nauw overleg met de agrariërs waar de leiding en aftappunten precies komen.
  • Alle wegen, sloten en dijken worden zoveel mogelijk haaks doorkruist, evenals de aanleg in het perceel. De leiding zal tevens zoveel mogelijk aan de randen van de percelen worden gelegd.