Tijdlijn

Begin juli 2020 ontstond het initiatief voor ‘De Puupe’. Daarna is er snel doorgepakt met het maken van een plan en het creëren van draagvlak. Benieuwd hoe de verdere planning eruit ziet? In onderstaande tijdlijn ziet u een overzicht van alle gebeurtenissen en de toekomstige planning. De tijdlijn wordt continu aangevuld zodra er meer te melden is. 

De Puupe
2020
juli 1

Initiatief De Puupe ontstaat

Initiatief ‘De Puupe’ ontstaat bij de oprichters

augustus 1

Draagvlak onderzoeken

 

Bijeenkomst met 30 telers van het eiland om het draagvlak voor het initiatief te peilen, dat blijkt groot te zijn

september 1

Uitwerken

Plan wordt op hoofdlijnen uitgewerkt

oktober 1

Presenteren

Plan wordt gepresenteerd aan 110 agrariërs (met 90% van het areaal) in 15 kleine bijeenkomsten in verschillende regio’s

december 1

Berekenen

Plan wordt tot 80% nauwkeurig uitgerekend

2021
januari 1

Beslissing doorgang plan

Kwartaal 1/2:

– Plan wordt op 11 maart 2021 gepresenteerd aan de agrariërs op een informatieavond van ASD (Agrarisch Schouwen Duiveland). Agrariërs geven aan vertrouwen te hebben in het plan, zie bijlage.
– Gesprekken met Provincie Zeeland
Informatiefilm gemaakt
– Discussie met Witteveen en Bos en provincie over de kosten van plan De Puupe
– Gesprekken met Tennet over combinatiemogelijkheden zoetwateraanvoer met aanleg 150 KV kabel
– De gesprekken zijn weer gestaakt omdat er voor een ander tracé voor de 150 KV is gekozen

juli 1

Start uitvoering

Kwartaal 3/4:
– Discussie over aanleg verschuift naar politiek
– In Zeeuws Deltaplan Zoet Water, opgesteld door de Provincie Zeeland, staat dat externe aanvoer vooralsnog niet in de plannen voorkomt, het is te duur
– Na de discussie over de hoogte van de kosten was dit te verwachten
– Op 16 september spreekt Wim in ’t Veld provinciale statenleden toe
– Op 17 december wordt de mogelijkheid voor externe aanvoer in Zeeuws Deltaplan Zoet Water toch opengehouden
– Stichting De Puupe en Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD) besluiten volledig samen op te trekken

2022
februari 15

Bijeenkomst agrariërs

Kwartaal 1:
– Op 15 februari is er een digitale bijeenkomst met alle agrariërs op Schouwen-Duiveland
– Bijeenkomst wordt georganiseerd door Agrarisch Schouwen-Duiveland samen met Stichting De Puupe
– Doel is om iedereen bij te praten over de status van zoetwateraanvoer naar Schouwen-Duiveland