Tijdlijn

Begin juli 2020 ontstond het initiatief voor ‘De Puupe’. Daarna is er snel doorgepakt met het maken van een plan en het creëren van draagvlak. Benieuwd hoe de verdere planning eruit ziet? In onderstaande tijdlijn ziet u een overzicht van alle gebeurtenissen en de toekomstige planning. De tijdlijn wordt continu aangevuld zodra er meer te melden is. 

De Puupe
2020
juli 1

Initiatief De Puupe ontstaat

Initiatief ‘De Puupe’ ontstaat bij de oprichters

augustus 1

Draagvlak onderzoeken

 

Bijeenkomst met 30 telers van het eiland om het draagvlak voor het initiatief te peilen, dat blijkt groot te zijn

september 1

Uitwerken

Plan wordt op hoofdlijnen uitgewerkt

oktober 1

Presenteren

Plan wordt gepresenteerd aan 110 agrariërs (met 90% van het areaal) in 15 kleine bijeenkomsten in verschillende regio’s

december 1

Berekenen

Plan wordt tot 80% nauwkeurig uitgerekend

2021
januari 1

Beslissing doorgang plan

Kwartaal 1/2:
– Plan wordt gepresenteerd aan de agrariërs, zij geven aan voldoende vertrouwen te hebben in het plan en geven goedkeuring voor de volgende stap
– Zoeken naar financieringsmogelijkheden voor het plan
– Afspraken maken met de agrarische sector over de invulling van het plan
– Een stappenplan maken voor de komende maanden. Er dient o.a. gestart te worden met engineering van het tracé, aanvragen van de benodigde vergunningen, (grond) onderzoeken dienen in kaart te worden gebracht.

juli 1

Start uitvoering

Kwartaal 3/4:
Start met het uitvoeren van het plan

2022
oktober 1

Oplevering ‘Duiveland’

Kwartaal 4:
Oplevering van ringleiding in regio ‘Duiveland’

2023
oktober 1

Oplevering ‘Schouwen’

Kwartaal 4:
Oplevering van ringleiding in regio ‘Schouwen’