BNNVARA-serie ‘Waterman’ onderzoekt de strijd om water

20-04-2021 | In de BNNVARA-serie ‘Waterman’ onderzoekt presentator Menno Bentveld de strijd om ons water. Zondag 18 april ging de aflevering over de worsteling met zoet en zout water in Zeeland. Door een stijgende zeespiegel hebben de agrariërs hier te maken met oprukkend zout water. Met name in Schouwen-Duiveland is dit een probleem omdat dit eiland geheel omgeven wordt door zout water. In de aflevering komen verschillende partijen aan het woord over dit probleem, waaronder een aantal agrarische bedrijven.

Eén ervan is Fruitteler Senny Capelle. Om zijn fruit te beschermen tegen misoogsten door droogte en zonnebrand, laat hij zijn waterreservoir vullen met zoet water dat met tankwagens aangevoerd wordt vanuit het Volkerrak-Zoommeer. Een kostbare en niet-structurele oplossing voor de toekomst. Ook vader en zoon Jaap-Jan en Jan op ’t Hof, akkerbouwers in Sirjansland, ondervinden problemen door het zoute water. Bij het meten van het grond- en slootwater rond hun percelen komen de waarden dicht in de buurt bij die van zeewater. Het probleem wordt nog inzichtelijker als Jaap-Jan de kaart van Freshem Zeeland laat zien, waarop een groot rood vlak de gebieden met zout water toont.

Verschillende oplossingen passeren de revue: van het aanpassen naar teelten die goed gedijen bij zilte grond tot het helemaal stoppen van agrarische activiteiten op het eiland. Dat laatste is kapitaalvernietiging volgens Jaap-Jan. In de oplossing van Stichting De Puupe om een pijpleiding aan te leggen die zoet water kan aanvoeren vanuit het Schelde-Rijnkanaal zien alle partijen wel brood.

Het programma onderstreept nog maar eens de noodzaak van zoet water op ons eiland. De oplossing daarvoor hebben wij binnen handbereik: de aanleg van een pijpleiding om zoet water aan te voeren, plan De Puupe. De plannen hebben wij al klaarliggen, dus wat ons betreft: Zoet water op Schouwen-Duiveland? Gewoon doen!

Bekijk de aflevering van Waterman van zondag 18 april terug op NPOstart.