Bijeenkomst zoet water Schouwen-Duiveland

01-08-2020 | Gepresenteerd is een plan waarbij zoet water op Schouwen-Duiveland beschikbaar komt via één of meerdere ringleidingen. Doel van dit plan is tweeledig:
1. Iedereen krijgt dezelfde kwaliteit zoet water.
2. Snelheid, men kan, als we doorpakken, in 2022 beschikken over zoet water.

Doel van de bijeenkomst was ook of er draagvlak is voor zoet water, draagvlak voor dit plan en wat de gedachte is over een eigen bijdrage.

Arealen Schouwen- Duiveland
TOTAAL 250 BEDRIJVEN * 13500 HA CULTUURGROND * 9175 HA AKKERBOUW WAARVAN 1690 HA CONSUMPTIEAARDAPPELEN 701 HA POOTAARDAPPELEN 1473 HA AKKERBOUWGROENTEN (MN UIEN) 2828 HA GRANEN 1329 HA SUIKERBIETEN 20 HA BLOEMBOLLEN 278 HA BUITENGROENTEN 741 HA VOEDERGEWASSEN (INCLUSIEF LUCERNE) 47 HA GLASGROENTE * 2985 GRASLAND

Waarom is zoet water voor de landbouw noodzakelijk?
– Zonder zoet water komt heel agrarisch Schouwen-Duiveland in een negatieve spiraal
– Tegenvallende oogsten, lagere grondprijzen
– Weinig inkomsten
– Geen geld voor innovatie/uitbreiding
– Geen opvolging

Bijna alle aanwezigen waren het eens met de stelling: Zonder zoet water geen toekomst voor de agrarische sector op Schouwen-Duiveland.