Eindpresentatie vooronderzoek zoet water op Schouwen-Duiveland

15 februari 2022 | Na een periode van vooronderzoek, werd vanavond in Oude-Tonge de eindpresentatie gegeven over de mogelijkheden voor zoet water op Schouwen-Duiveland. De presentatie vond online plaats en trok ruim 77 deelnemers.

Pieter de Ruijter en Peter de Koeijer van Agrarisch Schouwen-Duiveland waren hierbij aanwezig en Ko de Regt namens de ZLTO. Wim in ’t Veld en Florus van der Paauw voerden het woord namens Stichting De Puupe. Na een welkomstwoord door Pieter, nam Peter het woord om te vertellen over het proces dat de afgelopen periode doorlopen is. Daarbij verwees hij naar het rapport van Witteveen+Bos, waarin de verschillende mogelijkheden voor de toevoer van extern zoet water nader onderzocht zijn.

Wim en Florus verzorgden de eindpresentatie van Stichting De Puupe. Zij gaven een terugblik op de periode vanaf oprichting van de stichting en eindigde met een nadrukkelijk advies aan de agrariërs op Schouwen-Duiveland om een keuze te maken voor een plan en vervolgens door te pakken met het vervolgtraject. Ko de Regt van de ZLTO kwam vervolgens nog kort aan het woord om toelichting te geven over het Deltaplan en Masterplan zoet water.

In de aansluitende vragensessie konden online deelnemers hun vragen stellen aan de presentatoren. Pieter besloot de avond met een oproep aan jonge ondernemers in het gebied die in werkgroep willen om het vervolgtraject vorm te geven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Pieter de Ruijter via pieter.deruijter@hotmail.com.

Klik op onderstaande afbeelding voor de PowerPoint-presentatie die gegeven is.