In voorjaar start studie naar gebruik zoetwater

11-12-2021 | Als de acht ton aan subsidie van Europa, de provincie en de gemeente binnenkomt (en die kans is groot) starten er in het voorjaar van 2022 drie projecten om zoetwater vast te houden voor de landbouw. De boeren kampen al jaren met een tekort aan zoetwater en dat betekent minder opbrengst en soms ook mindere kwaliteit. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er verrassend veel zoetwater in de grond zit. Dat moet beschikbaar komen door bijvoorbeeld waterbassins te vormen.

De landbouw op bijvoorbeeld Tholen en Goeree-Overflakkee heeft geen gebrek aan zoetwater en dat komt tot uiting in de perceelopbrengsten. Dat willen de boeren hier natuurlijk ook. De gemeente heeft Deltaris, KWR (Water Research Insitute) en Acasia Water gevraagd de studies op te pakken. Soms valt er veel regen, maar wordt dat niet opgevangen. Maar er zijn ook technieken om verzilting (zouter worden) van het water tegen te gaan.

Pieter de Ruijter van Agrarisch Schouwen-Duiveland is enthousiast over de projecten, die in de omgeving van Brouwershaven en Kerkwerve worden opgestart. De boeren hebben het hard nodig. Als over twee jaar blijkt dat de proeven zijn geslaagd, biedt dat perspectief voor de landbouw. Zo denkt wethouder Paula Schot (SGP) er ook over. De sector is van groot belang voor Schouwen-Duiveland.

Hoe dit project zich verhoudt tot de Puupe (een particulier initiatief) om met een ringleiding zoetwater deze kant op te halen, is Schot wat vaag. Schot durft zich niet uit te spreken over een van deze projecten al is de studie naar zoetwater op het eiland wel een duurzame variant die haar aanspreekt. Mocht het project niet slagen, dan komt de ringleiding wellicht weer in beeld. De Puupe is een initiatief van haar partijgenoot Florus van der Paauw in de gemeenteraad en Wim in ’t Veld.

Onduidelijk is nog wie welk financiële aandeel van deze zoetwaterslag voor haar rekening gaat nemen. Het onderzoek is bekostigd met subsidie. Maar voor verschillende gebieden in de regio zijn verschillende technieken nodig. Daaraan hangt een prijskaartje. Op de vraag of die kosten evenredig over de boeren worden verdeeld is nog niet duidelijk. Schot: ,,Zover zijn we nog niet. De Ruijter spreekt namens de boeren als hij zegt dat hij ook verwacht dat de overheid een duit in het zakje doet.

De strijd om zoetwater wordt al decennia gevoerd op Schouwen-Duiveland. Een plan om een zoetwaterpijp naar het eiland aan te leggen is in de jaren negentig van de vorige eeuw gesneuveld. Boeren maakten zich in meerderheid zorgen over de prijs: toen honderd gulden per hectare. Maar de klimaatveranderingen zorgen voor een nieuwe situatie. Meer en langere droge periodes afgewisseld met extreme regenval. Die twee komen bij elkaar als het water opgeslagen kan worden. De drie projecten starten in het midden van het eiland rond Kerkwerve en Brouwershaven. De Ruijter: ,,Een moeilijk gebied. Als het daar lukt kunnen we mogelijk verder”.

Deze kaart geeft de verschillen in de regio weer en de daarbij behorende technieken (Deltaris).

 

Artikel: Wereldregio

Afbeelding: Deltaris