Over twee jaar zoetwater voor landbouw

25-09-2020 | Meer dan dertig jaar geleden liepen de plannen voor een zoetwaterpijp op Schouwen-Duiveland uit op een tweespalt onder de boeren. De prijs, die ervoor betaald moest worden, was een heet hangijzer. Maar nu wordt een tweede poging ondernomen. De beschikbaarheid van zoetwater is steeds nijpender. Deze week start een serie bijeenkomsten voor de boeren. Het project heeft de tot de verbeelding sprekende (werk)naam de Puupe meegekregen.

De twee ondernemers Florus van der Paauw (ook gemeenteraadslid voor de SGP) en Wim in ’t Veld houden de vaart erin. Wat hen betreft is het haalbaar om een ringleiding op het eiland aan te leggen, waarmee zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer of het Haringvliet wordt gehaald; mogelijk in combinatie met de techniek om zout water zoet te maken. Het idee om zoetwater via de sloten aan te voeren zien de twee initiatiefnemers niet zitten. Maar liefst 220 boeren zijn uitgenodigd voor een groot aantal bijeenkomsten, waarbij zij één op één kunnen aangeven wat hun behoefte is. Van der Paauw: ,,We willen vooral weten wat de boeren willen.’’ Lees verder in WereldRegio.

Foto: Marieke Mandemaker

Bron: Wereldregio