Pijpleiding met zoetwater naar Schouwen-Duiveland is onbetaalbaar, toch blijft het een optie voor de Staten

17-12-2021 | MIDDELBURG – Een pijplijn met zoetwater naar Schouwen-Duiveland is onbetaalbaar, aldus het dagelijks provinciebestuur. Toch willen de meeste politieke partijen het als optie handhaven in het Deltaplan Zoetwater.

Afgelopen dinsdag ging er nog een briefje vanuit de Abdij naar burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland. Die hadden er op aangedrongen een pijplijn voor de aanvoer van zoetwater naar hun gemeente niet als mogelijkheid uit het Deltaplan Zoetwater te schrappen. Minister Barbara Visser (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) heeft er geen stuiver voor over. ‘Voor Zeeland zou het een regionale investering van honderden miljoenen vereisen’ aldus de brief. ‘Dergelijke bedragen gaan de regionale draagkracht ver te boven, waarmee externe aanvoer financieel gezien op dit moment geen haalbare optie is.’

Miljarden vliegen om onze oren

Maar vrijdag moesten de Staten nog hun zegje doen over het Deltaplan Zoetwater. CDA en SGP, de twee grootste coalitiepartijen, kwamen meteen met een wijzigingsvoorstel. De pijplijn moet wél als optie worden toegevoegd. ,,In het regeerakkoord vliegen de miljarden om onze oren”, zei Harold van de Velde (SGP). ,,Nederland reserveert 25 miljard voor de uitkoop en verplaatsing van landbouwbedrijven”, vulde Anton Geluk (CDA) aan. ,,Dan is er toch ook wel wat over voor een zoetwatervoorziening?” Want zonder zoetwater dreigt de landbouw op Schouwen te ‘verpauperen en kapot te gaan’, waarschuwde hij.

Niet kansrijk

,,Met een kostenplaatje dat de pan uit rijst, zou ik niet eerlijk zijn als ik zeg: we gaan ervoor”, reageerde gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA). Het is gebruikelijk om te beoordelen of plannen haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn, gaf ze aan. In de toekomst kan de situatie veranderen, maar ‘vooralsnog’ ziet het provinciebestuur de externe aanvoer van zoetwater naar Schouwen-Duiveland als ‘niet kansrijk.’

Ze wist de Statenleden niet te overtuigen. Een ruime meerderheid, waaronder alle coalitiepartijen, wil toch dat de aanvoer van zoetwater een optie blijft voor Schouwen-Duiveland.
 
 
Bron: PZC
Auteur: Ernst Jan Rozendaal

Zeeuws Deltaplan zoetwater wordt aangenomen bij de Provinciale Staten – 17 december 2021