Zoetwaterleiding voor boeren op Schouwen-Duiveland valt duurder uit

17-02-202 | Binnen vijf jaar kan er een goede zoetwatervoorziening zijn voor de boeren op Schouwen-Duiveland. Dat zegt voorzitter Wim in ’t Veld van de stichting De Puupe. De organisatie ijvert voor de aanleg van een ringleiding op het eiland waar agrariërs water uit kunnen tappen om daarmee hun gewassen te beregenen. De kosten bedragen 68 miljoen euro, zo is recent becijferd.

Schouwen-Duiveland wordt omringd door zout water. Als gevolg van verzilting en drogere zomers hebben agrariërs steeds meer moeite om hun gewassen te besproeien. Een ringleiding die wordt gevoed met water uit het Schelde-Rijnkanaal moet de oplossing bieden.

Natte vinger

De kosten lopen rap op. Hield de stichting het met de natte vinger eerder op 32 miljoen, later werd gesproken over 60 miljoen en inmiddels staat de teller op nog eens 8 miljoen hoger. “We hebben het nu heel nauwkeurig berekend zegt In ’t Veld. “Dit is het bedrag waar we op insteken.”
De boeren kunnen die rekening niet uit eigen middelen betalen. “Dat rendement halen ze niet uit hun gewassen. Een belangrijk deel zal toch moeten komen uit steun van het Rijk en van Brussel.”
 
In ’t Veld klinkt optimistisch over de kansen om de benodigde subsidie binnen te harken. “Het lijkt een boel geld maar aan landbouw wordt ook veel uitgegeven. Voor de aanpak van de stikstofproblemen al 25 miljard.”
 

Bravoure

Daarnaast is er volgens de voorzitter van De Puupe ook niet veel keus. “Zonder externe aanvoer van zoet water heeft de landbouw op Schouwen-Duiveland geen toekomst.”
 
Zijn collega-bestuurslid Florus van der Pauw zei eerder bij Omroep Zeeland dat het project eind 2023 gerealiseerd kon zijn. Die bravoure heeft binnen de stichting plaatsgemaakt voor iets meer realiteitszin. In ’t Veld houdt het nu op 2027. “Mits iedereen meewerkt.”