Zonder zoet water is de akkerbouw op Schouwen-Duiveland ten dode opgeschreven

20-08-2020 | ZIERIKZEE – Boeren moeten nog twee jaar door de zure appel heen bijten. Dan komt er voldoende zoet water beschikbaar om de akkers op Schouwen-Duiveland in droge tijden te beregenen, verzekert compostondernemer en SGP-fractievoorzitter Florus van der Paauw. ,,Wat het ook wordt: ons plan of een combinatie met andere plannen, het gaat er komen! Het móet eenvoudigweg. Zonder zoetwateraanvoer is hier voor de agrarische sector geen toekomst meer.”

Van der Paauw en gewasspecialist Wim in ’t Veld hebben met een groep agrariërs de koppen bij elkaar gestoken. Ze zien een serieuze kans in de aanleg van een ringwaterleiding het eiland rond, waar akkerbouwers en tuinders zoet water uit kunnen halen. Naar behoefte, want heb je het niet nodig, dan blijft de kraan dicht en betaal je ook niks, legt Van der Paauw het principe uit. Net als thuis. Ze gaan ervan uit dat er zo’n 150 punten nodig zijn waar beregeningsinstallaties op kunnen worden aangesloten. Het water zelf wordt constant aangevoerd vanuit het Volkerak-Zoommeer en het Haringvliet.

Groot draagvlak

De initiatiefnemers ervaren een groot draagvlak onder de boeren voor hun plan, maken ze op uit een recent gehouden bijeenkomst. ,,In november komen we weer bij elkaar. Ik ben heel enthousiast”, zegt Van der Paauw. Als ik er niet van overtuigd zou zijn dat dit een serieuze kans van slagen heeft, was ik er niet aan begonnen. Ik heb het druk zat.”

Wanneer alle 250 agrarische bedrijven op Schouwen-Duiveland meebetalen, is de investering naar zijn idee haalbaar. De eerste voorlopige berekeningen wijzen op een bedrag van 32 miljoen euro, dat nodig is om de leiding aan te leggen en te exploiteren. Van der Paauw verwacht dat de overheid eveneens een duit in het zakje zal doen.

,,De tijd is rijp om nu door te pakken. Ook in Den Haag is men er van doorgedrongen dat de toenemende droogte een probleem vormt en er iets moet gebeuren om de gevolgen aan te pakken. Op Schouwen-Duiveland hebben we alleen een extra probleem: we zijn omringd door zout water. Boeren zijn ten einde raad. Ze zien hun gewassen verpieteren.” Dit in tegenstelling van hun concurrenten op Goeree-Overflakkee en Tholen.

Van der Paauw verwacht dat er voor het eind van dit jaar een concreet en goed doorgerekend plan op tafel ligt. ,,Daarmee schakelen we dan door naar het waterschap. Een pijpleiding aanleggen op zich, is zo moeilijk niet. Dat zou dan volgend jaar moeten gaan gebeuren, zodat de zoetwateraanvoer in 2022 een feit wordt.” Ze willen een aparte coöperatie oprichten voor de exploitatie.

Oneerlijke concurrentie

Akkerbouwer en waterschapsbestuurder Kees Hanse uit Zierikzee deelt het enthousiasme van Van der Paauw en In ’t Veld. Maar hij ziet tegelijkertijd wat praktische bezwaren. Het gebruik van de leiding mag niet (veel) duurder worden dan de 40 tot 50 euro per hectare die boeren op Tholen betalen voor beregening, zegt hij. ,,Zou het daar wel op uitdraaien, dan hou je de ‘oneerlijke concurrentie’ ten opzichte van Schouwen-Duiveland in stand.”

Hanse ziet voordelen in het samenvoegen van het beste uit twee plannen. Belangenorganisatie Agrarisch Schouwen-Duiveland kijkt met het waterschap en de gemeente al langer naar de aanvoer van zoet water uit het Volkerak-Zoommeer. Dat moet dan, net als op Tholen, in sloten worden gepompt. Door te zorgen voor een goede doorstroming verdringt het zoet het zout in die watergangen, is het idee. ,,En voor polders waar dat hier écht niet lukt, dáár kan je dan met een extra ringleiding zoet water aanvoeren”, denkt Hanse. ,,Het grote voordeel: krijgen we weer een paar jaar wat nattere zomers, dan kost je dat verder ook niks. Dat zou alleen maar beter zijn!”

Bron: PZC